Uitnodiging: congres aardgasvrije wijken

Eveline du Perron 04-09-2019 4813 keer bekeken

Begin

23-01-2020 om 09:00

Einde

23-01-2020 om 18:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Datum: Donderdag 23 januari 2020
Locatie: NBC Congrescentrum, Nieuwegein  

Het verduurzamen en aardgasvrij maken van bestaande woningen en gebouwen is een enorme opgave. Een opgave die we stap voor stap en wijk voor wijk uitvoeren. Een opgave die alleen haalbaar en betaalbaar is als we samen werken, samen leren en steeds verder opschalen. Het congres Aardgasvrije Wijken is hét moment in het jaar om je kennis en netwerk uit te breiden en zelf bij te dragen aan de aardgasvrije opgave.

Het Programma Aardgasvrije Wijken nodigt je van harte uit om op 23 januari 2020 aanwezig te zijn bij het eerste landelijke congres Aardgasvrije Wijken.

In het NBC Congrescentrum in Nieuwegein willen we duizend professionals uit heel Nederland met elkaar in contact brengen. Van aardgasvrije pioniers tot mensen die nog aan het begin staan van de warmtetransitie. Reis op 23 januari naar en door de wereld van de wijkgerichte aanpak. We discussiëren over kansen en knelpunten, we inspireren elkaar via verhalen uit de praktijk en delen de geleerde lessen.

De voortgang en ervaringen van het programma tot nu tot worden op de vooravond van het congres met de Tweede Kamer gedeeld. In het plenaire programma reflecteren we hierop met de verantwoordelijke bestuurders en ervaringsdeskundigen. Ook de praktijk van de wijkgerichte aanpak komt aan bod. Hoe doe je dat nou? Dagvoorzitter Brecht van Hulten gaat in gesprek met de hoofdrolspelers van de wijkgerichte aanpak: gemeente, provincie, woningcorporatie, netbeheerder, warmtebedrijf, energiecoöperatie en bouw- en installatiebedrijf. Welke waardevolle ervaring is inmiddels opgedaan? Wat zijn de grote knelpunten en dilemma’s? Wat blijkt wel te werken? We delen inzichten van binnen en buiten de proeftuinen aardgasvrije wijken. Speciale gast is Maarten van Poelgeest, de nieuwe voorzitter van de Tafel Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord.

Je stelt je eigen programma samen uit meer dan twintig deelsessies. Je hebt de keuze uit tal van onderwerpen die vanuit verschillende perspectieven worden belicht. Het netwerkplein is dé centrale ontmoetingsplaats van het congres. Hier maak je kennis met het programmateam, de proeftuingemeenten, de technische experts en natuurlijk met elkaar.

Schrijf je nu in
Het congres is voor alle mensen die zich (gaan) inzetten voor de opgave om wijken, buurten en dorpskernen te verduurzamen. Omdat gemeenten de regierol hebben, rekenen we op een grote vertegenwoordiging van medewerkers en bestuurders van gemeenten, maar ook van het rijk, provincies en waterschappen. Als belangrijkste samenwerkingspartners nodigen we woningcorporaties, netbeheerders, warmtebedrijven, bouwers en installateurs, bewonersinitiatieven en energiecoöperaties uit. Tenslotte verwelkomen we wetenschappers, studenten en andere kennispartners.

Activeer jouw persoonlijke netwerk
De aardgasvrije opgave gaat dwars door alle lagen heen: data, financiën, participatie en communicatie, technieken, juridische aspecten en het inrichten van je organisatie. Veel gemeenten hebben al een actief netwerk van collega’s, partners en stakeholders. Help het programma om een goede afspiegeling van deelnemers samen te brengen door deze uitnodiging te delen:

 Praktische informatie:

In het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken leren we samen op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Op basis van praktijkervaring worden knelpunten gesignaleerd, geagendeerd en waar mogelijk opgelost. Dit doen we via een Kennis- en Leerprogramma (KLP) en grootschalige proeftuinen.

Graag tot 23 januari 2020 in Nieuwegein!

Met vriendelijke groet,
Jos van Dalen
Directeur Programma Aardgasvrije Wijken

Cookie-instellingen