Klimaatakkoord decentraal; 1 jaar uitvoering

Guido van Leeuwen 02-11-2020 44 keer bekeken

Begin

05-11-2020 om 09:00

Einde

05-11-2020 om 17:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online

Een jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord komen gemeenten, provincies, waterschappen en rijk samen om de balans op te maken, ervaringen uit te wisselen, praktijkvoorbeelden te delen en inspiratie op te doen.

Daarom organiseren de drie decentrale koepels gezamenlijk een congres voor betrokken ambtenaren en bestuurders. Aan de hand van een jaar vol ervaringen met het Klimaatakkoord gaan zij graag het gesprek aan met elkaar over het Klimaatakkoord, politieke strategie en de interbestuurlijke samenwerking. De afdelingsdirecteuren en bestuurders van de koepels komen aan het woord. Daarna is gelegenheid tot verdiepende sessies, meet-en-greets met experts en initiatieven en praktijksessies gericht op uitwisseling, ontmoeting, inspiratie en kruisbestuiving.

Er is een ambtelijk programma in de ochtend en een bestuurlijk programma in de middag.

Meer informatie over programma en aanmelden

Cookie-instellingen