Het Nieuwe Normaal – lokaal samenwerken in de warmtetransitie

Evy Jansen 06-03-2024 88 keer bekeken

Begin

23-04-2024 om 14:00

Einde

23-04-2024 om 17:00

Ben je erbij?

Nog geen aanwezigheid doorgegeven.

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

De Witte Vlinder, Amersfoort, Van Galenstraat 30

Bewoners zijn de sleutel tot een succesvolle warmtetransitie. Nieuwe manieren van samenwerken tussen gemeenten en bewonerscollectieven op financieel-juridisch gebied moeten daarom de standaard worden. Tijdens de bijeenkomst van LSA bewoners leer je over de beschikbare beleidsinstrumenten en -regels.

Steeds vaker organiseren bewonerscollectieven zelf energie-opwekprojecten, diensten voor de buurt of werken ze aan een warmtesysteem in eigendom. De rol van bewoners in het proces om te komen tot nieuwe energievoorziening en verduurzaamde woningen is groot. We zien gemeenten die sympathiek staan tegenover bewonersinitiatieven, die onderzoeken waar de samenwerking mogelijk is. Maar hoe doe je dat? Zijn er andere routes dan de veel gekozen weg van aanbestedingen? En als je wel voor aanbesteding kiest, hoe richt je die in zodat lokale collectieven volwaardig deelnemen?

Het programma

Tijdens deze bijeenkomsten worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Aanbestedings- en tenderprocedures
  • In gesprek over formaliseren en rechtsvormen
  • Volwaardige samenwerking
  • Warmtegemeenschappen
  • Langetermijnfinanciering geborgd

Meer informatie en aanmelden

Cookie-instellingen