Handreiking Participatie Wijkaanpak online

23-01-2020 1215 keer bekeken

Tijdens het Congres Aardgasvrije Wijken 2020 op 23 januari is de Handreiking Participatie Wijkaanpak gepresenteerd. De handreiking helpt gemeenten bij het maken van een op de wijk gerichte aanpak van de communicatie en participatie.

Deze handreiking is gebaseerd op de ervaringen in de 27 proeftuinen aardgasvrije wijken, op inzichten uit andere gemeenten en wetenschappelijk onderzoek. De handreiking biedt geen kant-en-klare blauwdruk, maar helpt gemeenten bij het maken van een op de wijk gerichte aanpak van de communicatie en participatie.

Ga hier naar de Handreiking Participatie Wijkaanpak.

Cookie-instellingen