Ruimte in tijdschema RES’en

08-04-2020 303 keer bekeken

Regio’s ondervinden in hun werk aan de regionale energiestrategieën (RES’en) de gevolgen van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Veel regio’s werken zo goed als mogelijk door aan de RES.

Tegelijkertijd staat het democratische en maatschappelijke proces in verschillende regio’s onder druk.

Doel is onverminderd het snelst mogelijke tijdpad te blijven volgen én daarbinnen de regio’s meer ruimte te bieden voor een politiek en maatschappelijk gedragen proces. Zo blijven we werken aan een duurzame toekomst. 1 juni 2020 blijft hierin een belangrijke momentopname voor decentrale overheden. Dat doet recht aan het harde werken in de regio’s tot nu toe.

Op 1 juni 2020 leveren de voorzitters van de 30 regio’s hun (voorlopige) concept-RES in bij het NP RES. Hierna volgt een tussentijdse kwalitatieve analyse door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). PBL kijkt vanuit een integraal perspectief naar maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak, ruimtegebruik en systeemefficiëntie. NP RES en de regio’s gebruiken die kwalitatieve analyse om via het delen van kennis en het leren van elkaar de RES’en te verbeteren. En om belemmeringen met betrekking tot de uitvoering te agenderen en versnellen.

Meer over de aangepaste planning op www.npres.nl

 

Cookie-instellingen