Advies van adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij Klimaatbeleid

24-03-2021 447 keer bekeken

Het klimaatbeleid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Vanuit de samenleving groeit de behoefte om betrokken te zijn bij de keuzes en bij de uitvoering ervan. In heel Nederland wordt aan de betrokkenheid van burgers inhoud gegeven met verschillende vormen van burgerparticipatie.

Daaronder zijn ook eerste ervaringen met een burgerforum op gedaan, zoals in Sudwest Fryslan en in Regio Foodvalley

Het organiseren van een burgerforum kan bijdragen aan vergroten van betrokkenheid en draagvlak onder burgers, maar vraagt om een doordachte aanpak. Dat is een van de conclusies in het rapport van de onafhankelijke adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij het Klimaatbeleid, dat a.s. zondag 21 maart verschijnt. De commissie heeft de afgelopen drie maanden onder voorzitterschap van Alex Brenninkmeijer gewerkt aan het advies over hoe burgers beter te betrekken bij klimaatbeleid, en specifiek de mogelijkheden van burgerfora daarin. Kristel Lammers, directeur NP RES, was lid van de adviescommissie. Bekijk de presentatie van het advies.

Lees hier het hele advies: www.BetrokkenBijKlimaat.nl

Cookie-instellingen