De Nationale Klimaatweek 2021: een beter klimaat begint vandaag

24-06-2021 890 keer bekeken

De Nationale Klimaatweek vindt dit jaar plaats van 28 oktober t/m 5 november. Tijdens deze week informeren, activeren en mobiliseren we burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties om een bijdrage te leveren aan de CO2-reductie. We maken zichtbaar en tastbaar hoe iedereen iets kan bijdragen.

Klimaatbeweging op het podium

Met de Nationale Klimaatweek laten we de beweging zien die in gang is gezet met het Klimaatakkoord, dat in juni 2019 is gesloten. Hierin staan de afspraken die nodig zijn om de klimaatdoelen in 2030 te halen. De klimaatbeweging krijgt het podium en we zetten de spot op de vele mensen, organisaties en bedrijven die bezig zijn met het verduurzamen van de manier waarop we leven, wonen, werken en zaken doen.

Activiteiten in de week

  • De Nationale Klimaatweek 2021 start op 28 oktober. Dat is de dag dat de Minister van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer inlicht over de voortgang van de afspraken in het Klimaatakkoord.
  • Tijdens de week is er in elk geval ook de Dag van het Klimaatakkoord (1 november), georganiseerd door het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord (ondergebracht bij de SER).
  • Daarnaast is er het congres van NP RES (3 november).
  • De komende weken wordt de verdere concrete invulling van de week duidelijk.

Organisatie van de week

De Nationale Klimaatweek is een initiatief van alle overheden die een rol spelen in de klimaattransitie: gemeenten, provincies, waterschappen, en Rijksoverheid. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat co├Ârdineert de samenwerking. Iedereen is van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij de Nationale Klimaatweek en  een bijdrage te leveren!

Wil je meer weten? Ga naar de website van de Nationale Klimaatweek en kijk wat jouw organisatie kan doen.

Cookie-instellingen