Kijk het webinar van het Landelijk Communicatie Netwerk Klimaat nu terug

02-07-2021 367 keer bekeken

De uitvoering van maatregelen voor het klimaat, vraagt een grote betrokkenheid van de omgeving. Veel regio’s en gemeenten zijn in deze tijd bezig met het maken van participatie- en communicatieplannen voor de komende tijd. Deze onderwerpen werden tijdens het webinar op 25 juni besproken.

Bekijk het webinar terug

Tijdens het webinar zijn we in gesprek gegaan met drie interessante sprekers. Voor kijkers was het mogelijk om de sprekers vragen te stellen via de chat. Bijna alle vragen zijn beantwoord. Onderaan dit bericht vind je de ontbeantwoorde vragen inclusief antwoord.

Het was een goed bezocht en geslaagd webinar.

Bekijk het webinar terug

In gesprek met …

Harry Louwenaar

Onze eerste gast was Harry Louwenaar van het landelijk Programma Aardgasvrije Wijken. Harry vertelde over het programma, want wat houdt het precies in en wat is de rol van communicatie? We gingen in op de proeftuinen. Harry vertelt: “Als het gaat om communicatie maak het persoonlijk, leg uit wat er gebeurt en ga vooral de wijk in. Weet wat er leeft.” De kennis die wordt opgedaan tijdens de proeftuinen wordt gedeeld via een leerprogramma. Gemeenten kunnen zich daarbij aansluiten. Meer informatie hierover vind je op de website van Aardgasvrije Wijken.

Melanie Klösters

Melanie Klösters van TNO kwam iets vertellen over het onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak voor het klimaatbeleid onder consumenten. In dit onderzoek keken zij naar 10 beleidsmaatregelen. Tijdens het onderzoek werden er drie vragen gesteld: Hoe eerlijk vind je de maatregel? Hoe effectief is het? En kun je inschatten of het impact heeft op jouw leven, hoe relevant is het? Een van de verrassende uitkomsten is het draagvlak voor rekeningrijden. “Het was altijd een heet hangijzer in de politiek, en we zagen dat mensen eigenlijk best begrip krijgen voor deze maatregel”, aldus Melanie.

Ronald Schepers

Ronald Schepers van het programma Nationaal Programma Regionale Energie Strategie sloot het programma af. Ronald vertegenwoordigt de provincies Noord-Holland-Noord en Zuid. Zij zijn bezig met het creëren van een nieuwe verhaallijn. Samen met verschillen partijen zijn zij hiermee bezig. Ronald vertelt dat het verhaal verder gaat dan alleen een nieuwe communicatie lijn. “Dit gaat ook over ‘wie’ het gaat vertellen en ‘hoe’. Er wordt echt ingezet op gedragsverandering. Hierbij is het belangrijk om te kijken naar welke handelingsperspectieven je moet bieden. Heb je de juiste toon en gebruik je woorden vanuit de kennis van de doelgroep? Maar ook wie vertelt het verhaal. We gaan bijvoorbeeld aan de slag met lokale helden en zetten in op positief gedrag.” De campagne gaat na de zomer van start.  

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie weten over een van de onderwerpen? Bekijk dan de website van:

Onbeantwoorde vragen

Tijdens het webinar zijn de meeste vragen beantwoord. De volgende vraag bleef onbeantwoord. Hieronder vind je de vraag en antwoord:

Hoe overtuig je burgers om van het aardgas af te gaan terwijl dit geld kost terwijl andere landen hier juist subsidie voor geven?

In Duitsland worden olie en koleninstallaties eerst door gasinstallaties vervangen. Waar het meerendeel van de Nederlandse huishoudens al jaren een aardgasaansluiting heeft, wordt in Duitsland een kwart van de huizen nog verwarmd met een oliegestookte verwarming. Die ketels zijn vaak ouder dan 20 jaar en heel vervuilend. Als al die olieketels worden vervangen door een nieuwe hoogrendementsketel op aardgas, is dus behoorlijke milieu- en klimaatwinst te behalen (het vermindert de totale CO2-uitstoot van de Duitse huishoudens met ongeveer 30%). De keuze voor gasinstallaties is dus een tussenstap. In 2050 moet ook Duitsland gasvrij zijn.

Cookie-instellingen