Participatie en omgaan met polarisatie

17-06-2022 463 keer bekeken

Bekijk het webinar Participatie en omgaan met polarisatie terug. Dit webinar is georganiseerd door Nationaal Programma Regionale Energiestrategie en is onderdeel van het inwerkprogramma 'introductieprogramma volksvertegenwoordigers'.

Grotere mate van participatie van de lokale omgeving bij duurzame energie

Met het benutten van zon en wind als energiebronnen zal de leefomgeving er de komende jaren anders uit gaan zien. Draagvlak en acceptatie onder omwonenden van projecten en andere inwoners en bedrijven zijn daarbij van cruciaal belang.

In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken in te zetten op een grotere mate van participatie van de lokale omgeving bij duurzame energie. Raadsleden krijgen daar veel mee te maken. In het webinar werd stilgestaan bij de vraag hoe betrek ik mijn bewoners en welke vormen van participatie zijn er? Ook omgaan met maatschappelijke weerstand kwam aan de orde.

Bekijk het webinar en de bijbehorende bestanden

Cookie-instellingen