Narratief Klimaat en Energie

22-06-2022 2950 keer bekeken

Er is behoefte aan een uitleg over het waarom van de klimaat- en energietransitie. Dit bleek uit verschillende publieksonderzoeken, vragen vanuit de regio’s en koepelorganisaties. Dit verhaal is er nu: Het narratief Klimaat en Energie.

Een gezamenlijk verhaal

Samen met onder andere de ministeries, regio’s, stakeholders en experts op het gebied van communicatie en verduurzaming is een gezamenlijk verhaal gemaakt: het narratief Klimaat en Energie inclusief handleiding. De uitkomst is getoetst onder verschillende focusgroepen.

Het Klimaat-en Energieverhaal als rode draad

Dit betekent dat het de basis, de rode draad én het vertrekpunt is voor de communicatie vanuit de Rijksoverheid over de klimaat- en energietransitie. Het is een verhaal, maar geen communicatie-uiting op zich. We nodigen met name medeoverheden van harte uit om het verhaal te gebruiken voor eigen communicatie. Het kan ook een handvat bieden voor bedrijven, maatschappelijke organisaties, instellingen etc. om hún klimaatverhaal vorm te geven. 

Ken jij een partij voor wie dit ook interessant is? Deel het gerust met hen. 

Het klimaat-en energieverhaal is niet statisch. Bij relevantie ontwikkelingen wordt het mogelijk bijgesteld en aangepast.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Cookie-instellingen