Het nationale burgerforum over klimaat- en energiebeleid

08-12-2022 749 keer bekeken

Het kabinet wil inwoners actief betrekken bij het klimaatbeleid. Zij moeten meer invloed en zeggenschap krijgen over het klimaat en energiebeleid. Het nationale burgerforum kan hieraan bijdragen en een nieuwe impuls geven. Voor een succesvol forum moet het voldoen aan 10 randvoorwaarden.

De 10 randvoorwaarden voor een succesvol burgerforum

Binnen de 10 randvoorwaarden is er een opdeling gemaakt tussen politieke randvoorwaarden (1 t/m 5) en randvoorwaarden voor het onderwerp (6 t/m 10).

  1. Het vaststellen van het doel van het burgerforum klimaat- en energiebeleid.
  2. Het stellen van een geschikte vraag aan deelnemers van het burgerforum.
  3. Het waarborgen van goede samenwerking tussen kabinet en parlement.
  4. Het maken van heldere afspraken over politieke opvolging.
  5. Het vaststellen van de betrokkenheid van politici tijdens het burgerforum.
  6. Het waarborgen van representativiteit van het burgerforum en inclusiviteit om gelijkwaardige deelname mogelijk te maken.
  7. Het beschikbaar stellen van voldoende budget en tijd voor organisatie van het burgerforum en compensatie voor deelnemers.
  8. Het vaststellen van betrokkenheid van de samenleving voor, tijdens en na het burgerforum.
  9. Het bieden van goede praktische en inhoudelijke ondersteuning van het forumproces met feitelijke en volledige informatie.
  10. Het vaststellen van een aanpak om het burgerforum te monitoren en te leren.

Lees de uitgebreide versie van de randvoorwaarden en de overwegingen die hierbij komen kijken.

Zelf aan de slag met een burgerforum

Start jij in jouw gemeente met een burgerforum of ben je dit van plan? Gebruik de randvoorwaarden dan ter inspiratie. Heb jij al een succesvol burgerforum? Wij zijn hier heel benieuwd naar en delen graag jouw inspiratie! Deel jouw verhaal met onze communitymanager Evy Jansen via evy.jansen@rvo.nl.

Cookie-instellingen