Stimuleer inwoners tot klimaatadaptatie: maak gebruik van de nieuwe communicatietoolkit!

08-03-2023 1152 keer bekeken

Wil je inwoners bewustmaken van mogelijke gevolgen van klimaatverandering, zoals toenemende kans op wateroverlast, droogte of hitte? Of wil je ze stimuleren om aan de slag te gaan met klimaatadaptatie, bijvoorbeeld door hun tuin te vergroenen?

De Toolkit Basiscommunicatie wateroverlast, overstroming, hitte en droogte kan je hierbij helpen. De toolkit is ontwikkeld voor gemeenten en andere decentrale overheden, maar ook andere partijen kunnen er gebruik van maken. De toolkit is gratis beschikbaar.

Download de toolkit

Inhoud van de toolkit

De toolkit geeft je onder andere handvatten voor:

  • Bij de voorbereiding van een concrete actie. Je vindt in de toolkit een stappenplan, voorbeelden en een overzicht van tools die je kunt inzetten.
  • Bewustwording creëren onder inwoners van de gevolgen van klimaatverandering. Je vindt een overzicht met algemene richtlijnen voor communicatie, maar ook standaardteksten voor websites en standaardberichten voor op sociale media. Deze kun je als basis gebruiken en naar wens aanvullen of aanpassen.
  • Het aanhaken bij een bestaande campagne. De toolkit biedt een overzicht van bestaande campagnes op het gebied van klimaatadaptatie en waterbewustzijn, met daarbij ook een kalender die je kunt downloaden. Daarnaast vind je er allerlei tools en websites die je kunt gebruiken als je inwoners wilt stimuleren tot klimaatadaptatie of ze bewust wilt maken van de urgentie ervan, en inspirerende voorbeelden uit de praktijk.

Toolkit wordt regelmatig geüpdatet

Deze toolkit is een eerste versie. Hij is nog in ontwikkeling en wordt regelmatig geüpdatet, zodat de teksten en linkjes steeds actueel blijven. Gebruikers kunnen ook suggesties voor aanvullingen of verbeteringen doen. Stichting CAS heeft de toolkit samengesteld in samenwerking met Ons WaterWaterklaar en Overstroomik.nl. De toolkit is niet alleen bedoeld om overheden te helpen bij het stimuleren van inwoners tot klimaatadaptatie. Hij heeft ook als doel om het waterbewustzijn te vergroten, één van de aanbevelingen van de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater.

Cookie-instellingen