Extra inzet energiefixers en lokale aanpak isolatie in strijd tegen energiearmoede

24-03-2023 801 keer bekeken

Het kabinet stelt versneld € 200 miljoen beschikbaar voor het tegengaan van energiearmoede door de inzet van energiefixers. Zij helpen kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen op korte termijn hun energieverbruik te verlagen.

Energiefixers helpen

Energiefixteams gaan huis-aan-huis langs in buurten of complexen met woningen die slecht geïsoleerd zijn en waar mensen met lage inkomens wonen. Zij geven energieadvies en helpen met kleine tot middelgrote energiebesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld:

  • Het goed afstellen van de verwarmingsinstallatie.
  • Het plaatsen van radiatorventilatoren, radiatorfolie, tochtstrippen en ledlampen waarmee het energieverbruik daalt.

Het doel is om vóór komende winter energiefixteams uit te breiden en zoveel mogelijk huizen te bezoeken. Dit wordt gedaan samen met gemeenten, corporaties en andere betrokkenen. Hierbij is er extra aandacht voor de 20 stedelijke focusgebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.

€ 100 miljoen extra beschikbaar voor isolatiemaatregelen

Grotere isolatiemaatregelen zijn nodig om het energieverbruik verder omlaag te brengen. Daarvoor is het van belang dat zoveel mogelijk slecht geïsoleerde woningen sneller worden verbeterd. Om dat voor elkaar te krijgen, wordt € 100 miljoen voor de lokale aanpak in het Nationaal Isolatieprogramma dit jaar extra beschikbaar gesteld. Gemeenten kunnen daarmee in totaal dit jaar € 300 miljoen aanvragen. Hiermee kunnen zij straat voor straat, wijk voor wijk  ruim 200.000 koopwoningen met een lage energetische kwaliteit isoleren. Ook in 2024 en in 2025 zullen gemeenten aanvragen kunnen indienen zodat in totaal 750.000 koopwoningen in de lokale aanpak worden geïsoleerd.

Lees ook: Kamerbrief over versnelling aanpak energiearmoede gebouwde omgeving

Cookie-instellingen