TNO-onderzoek geeft inzicht in levens van huishoudens met energiearmoede

13-09-2023 604 keer bekeken

TNO deed onderzoek naar de levens van mensen die te maken hebben met energiearmoede. Het onderzoek ging in op: welke problematiek de huishoudens ervaren, hoe ze hier mee omgaan en waar ze vanuit hun eigen perspectief mee geholpen zouden zijn.

4 Conclusies onderzoek TNO

Het onderzoek leverde verschillende resultaten op, zoals dat veel bewoners actie ondernemen om de energierekening te kunnen betalen, maar dat soms uitzonderingen worden gemaakt voor hun gezondheid, kinderen of huisdieren.

Daarnaast blijken veel bewoners last van gezondheidsklachten te hebben en leggen ze zelf een verband met hun woonsituatie: veel bewoners geven aan dat hun klachten verergeren, of in sommige gevallen zelfs veroorzaakt worden, door de staat van de woning. Op basis van deze resultaten zijn er 4 conclusies getrokken:

  1. De problemen die energiearme huishoudens hebben rondom het betalen van de energierekening zijn zelden een op zichzelf staand probleem.
  2. Huishoudens zijn ondanks hun kwetsbare situatie veelal vindingrijk en hebben een hoog leervermogen.
  3. Een stressvolle situatie zorgt niet altijd voor een stressvolle reactie.
  4. Er is nog genoeg potentie voor energiebespaaradvies, wat ook aansluit op de informatiebehoefte en mogelijkheid tot regievoering door huishoudens.

Bekijk de uitgebreide toelichting en het complete rapport

Energiearmoede in Nederland

Nederland telt eind 2022 ruim 600.000 energiearme huishoudens. Dit is een stijging van 90.000 huishoudens ten opzichte van 2020. Vanwege de energiecrisis (en de daarmee samenhangende toename in het aantal energiearme huishoudens) is er meer erkenning voor energiearmoede en wordt er meer beleid gemaakt bij overheden op nationaal, provinciaal en lokaal niveau.
Cookie-instellingen