De energieke gemeente: stappenplan bewonersparticipatie

12-01-2024 723 keer bekeken

Om de warmtetransitie te versnellen, is een goed ingericht proces voor bewonersparticipatie cruciaal. Het stappenplan 'De energieke gemeente' ondersteunt gemeentes bij het doorlopen van dit proces en de communicatie hierbij.

De energieke gemeente helpt gemeentemedewerkers die weinig tijd en/of middelen hebben met concrete handvatten voor het betrekken van bewoners. Ook ondersteunt het hen bij het maken van intern draagvlak voor dit thema binnen de gemeente. Verder geeft het stappenplan informatie over de communicatie bij het participatieproces.

Bekijk het stappenplan De energieke gemeente

Gebundelde informatie over bewonersparticipatie

De energieke gemeente is een praktisch stappenplan, waarin alle relevante informatie over bewonersparticipatie op één plek is gebundeld:

  • Uitdagingen
  • Praktijkvoorbeelden
  • Tips
  • Achtergrondinformatie

Stappenplan voor participatieproces

Het participatieproces is opgedeeld in 5 stappen:

  1. Voorbereiding door gemeentes
  2. Wijkonderzoek en participatieplan
  3. Het bewust maken van bewoners
  4. Besluiten
  5. Uitvoering

Elk thema bevat een inleiding en checklist, zodat je snel kan zien of hier informatie staat die voor jou relevant is. Vervolgens worden er per thema verschillende uitdagingen besproken. Iedere uitdaging bevat praktijkvoorbeelden, tips en tools die je kan gebruiken om met deze uitdagingen om te gaan.

Achtergrond

De energieke gemeente is gemaakt door TNO. Voor dit stappenplan hield TNO interviews en workshops met gemeenten en organisaties die onderzoek doen naar bewonersparticipatie, of hier in de praktijk mee bezig zijn. De uitdagingen die hieruit naar voren kwamen, zijn verwerkt in De energieke gemeente.

Het stappenplan is gepubliceerd op energy.nl. Dit is opgezet door TNO en is de website van de Kenniscoalitie Energietransitie. Het heeft als doel om onafhankelijk onderzoek, data en tools over de energietransitie op één plek te delen.

Cookie-instellingen