‘Inwonersparticipatie: je moet niet te snel willen’

1004 keer bekeken 0 reacties

Assen wil in 2020 14% duurzame energie opwekken. Een werkgroep waaraan inwoners actief deelnamen, maakte daar voortvarend een beleidskader voor.

Advies van gemeentelijk projectsecretaris Tamara Beens: ‘Neem tijd voor dit soort processen. Wij wilden te snel. Het is belangrijk om bewoners hier persoonlijk over te informeren.  Zodat je direct kunt beoordelen of er draagvlak voor is.’    

Toen de gemeente Assen haar duurzame ambities kenbaar maakte, dienden ontwikkelaars van zonneparken zich al snel aan. ‘Zij zagen bijna allemaal kansen op dezelfde locatie’, vertelt Tamara. ‘Bij een trafostation aan de noordwest kant van Assen. Toen realiseerden we ons dat we wel duurzaamheidsdoelstellingen hadden, maar geen beleid om te beoordelen welke locaties het meest geschikt zijn voor grootschalige zon- en windparken. We besloten om een beleidskader op te stellen en aan de hand daarvan pas te beslissen waar grootschalige opwek mogelijk zou zijn. We zijn daar direct duidelijk over geweest tegenover betrokkenen zoals omwonenden, agrariërs en ontwikkelaars. Die openheid leidde tot begrip en medewerking.’

Lees meer over dit praktijkvoorbeeld op de website vanhet NP RES.
Daar vind je meer praktijkvoorbeelden.

Foto: Marcel J. de Jong

0  reacties

Cookie-instellingen