Jongeren en de aardgasvrije opgave: Project Olievlek

930 keer bekeken 0 reacties

Mohammed El Menhali is een ondernemende welzijnswerker in onder andere de Schilderswijk in Den Haag. Bijna iedereen in die buurt kent hem. Voor veel jongeren is Mohammed een rolmodel, voor buurtgenoten een vraagbaak en voor de gemeente een belangrijk contactpersoon.

Mohammed El Menhali startte het Project  Olievlek

Hij leidde een multiculturele groep jongeren op tot energiecoaches, met het doel via de jongeren aardgasvrij wonen tastbaar en dichterbij te brengen. Inmiddels geven de coaches buurtbewoners voorlichting en workshops over energiebesparende maatregelen en afvalscheiding. Huisbezoeken zijn onderdeel van het werk van de energiecoaches.  Zij delen energiestarterspakketten uit en hielpen bij het plaatsen van tochtstrippen, spaarlampen en radiatorfolie. De inzet van deze jongeren zorgt ervoor dat meer inwoners weten van de voordelen van energiebesparing en de jongeren krijgen respect en tonen maatschappelijke betrokkenheid.

Mohammed El Menhali zegt daar zelf over: "Zie het aardgasvrij maken van een wijk niet als een ‘opdracht’ maar bekijk alle ingrediënten en ga op zoek naar gepaste oplossingen. En doe dit vooral mét de bewoners!"

Meer informatie en tips over het betrekken van jongeren

Wil je weten bij welke activiteiten jij jongeren kunt betrekken in jouw wijk? Praat dan eens met collega’s het sociaal domein (Jeugdwet, de Wmo, de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpsanering en de Wet passend onderwijs).

Ga eens mee de wijk in met een wijkmanager die de buurt goed kent en sterk signaleert wat er speelt, zoals Mohammed El Menhali. En die begrijpt dat er ook andere opgaven voor jongeren liggen. Samen sparren geeft je inzicht en inspiratie. Is er aandacht en vertrouwen van de jongeren? Laat hen dan meedenken.

Lees meer informatie en tips op de website van het Programma Aardgasvrije Wijken

Bron: Programma Aardgasvrije Wijken

0  reacties

Cookie-instellingen