Familiehuisstijl Klimaat

Ter verduidelijking zijn bij het klimaatakkoord een aantal infograpics gemaakt. Deze kun downloaden in de map Infographics bij het klimaatakkoord. De 'familiehuisstijl klimaat' wordt gebruikt door klimaatprogramma’s waarin vanuit nationaal beleid, publiek-privaat dan wel interbestuurlijk wordt samengewerkt. De 'illustratieset klimaat' is een verzameling van elementen die vaak in klimaatvisuals en -infographics voorkomen.

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen