Toolbox voor Programma Verduurzaming Industrie

In 2030 willen we dat de industrie 55% procent minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990. Om dit te halen willen we met behulp van communicatie de verduurzaming bij industriebedrijven aanjagen en versnellen.

Doel van www.verduurzamingindustrie.nl is om vanuit samenwerking en krachtenbundeling (kennis en expertise) een open platform te bieden aan de industriesector en te ondersteunen bij het doeltreffend en doelmatig reduceren van broeikasgasemissies. Een platform waar vragen en antwoorden samenkomen als sleutel om de industrie te verduurzamen en een license-to-operate te bieden voor een klimaatneutrale toekomst.

Meer informatie

Wil je meer weten of ben je op zoek praktijkverhalen, nieuws en tools rondom het verduurzamen van de industrie?

Neem contact op met Platform Verduurzaming Industrie

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen