Narratief Klimaat en Energie

Er is behoefte aan een uitleg over het waarom van de klimaat- en energietransitie. Dit bleek uit verschillende publieksonderzoeken, vragen vanuit de regio’s en koepelorganisaties. Dit verhaal is er nu: Het narratief Klimaat en Energie.

Een gezamenlijk verhaal 

Samen met onder andere de ministeries, regio’s, stakeholders en experts op het gebied van communicatie en verduurzaming is een gezamenlijk verhaal gemaakt: het narratief Klimaat en Energie inclusief handleiding. De uitkomst is getoetst onder verschillende focusgroepen.

Het Klimaat-en Energieverhaal als rode draad

Dit betekent dat het de basis, de rode draad én het vertrekpunt is voor de communicatie vanuit de Rijksoverheid over de klimaat- en energietransitie. Het is een verhaal, maar geen communicatie-uiting op zich. We nodigen met name medeoverheden van harte uit om het verhaal te gebruiken voor eigen communicatie. Ken jij een partij voor wie dit ook interessant is? Deel het gerust met hen. 

Het klimaat-en energieverhaal is niet statisch. Bij relevantie ontwikkelingen wordt het mogelijk bijgesteld en aangepast.

Zelf aan de slag

Het het narratief Klimaat en Energie inclusief handleiding kan een handvat bieden voor bedrijven, maatschappelijke organisaties, instellingen etc. om hún klimaatverhaal vorm te geven. Daarnaast heeft TNO door middel van een wetenschappelijke literatuurstudie onderzocht wat werkzame ingrediënten zijn van een overtuigend klimaatverhaal: een effectief klimaatnarratief, wat bijdraagt aan het bereiken van gedragsverandering of acceptatie van klimaatbeleid. Zie bijgaand de sheets van de workshop die in oktober op diverse plekken is gegeven. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Geerte Paradies, Geerte werkt als gedragsonderzoeker bij TNO op de afdeling Energietransitie Studies. Samen met haar collega’s van het Sociale Innovatie team doet zij onderzoek naar de mens en gedrag in de energietransitie. Haar specialisaties zijn duurzame leefstijlen en burgerparticipatie.

 

Cookie-instellingen