De werelden van klimaatcommunicatie

Op donderdag 15 juni gingen we tijdens onze netwerkbijeenkomst op ontdekkingsreis. Tijdens verschillende inspirerende stops gingen we in gesprek over de werelden van klimaatcommunicatie. We blikken graag met je terug.

Stop 1: De wereld van bestuur & communicatie

Dagvoorzitter Richard Engelfriet ging in gesprek met onze gastheer en wethouder Eric Logister van Oisterwijk. Ook de wethouder uit de gemeente Goirle, Liselotte Franssen, sloot spontaan aan. Zij deelden hun ervaringen bij het communiceren over de klimaatopgave. Wanneer communiceer je te vroeg en wanneer juist te laat? En hoe ga je om met mensen die actief desinformatie delen? 
Esther van Wel, medeorganisator van de bijeenkomst, vertelde hoe je als communicatieadviseur van waarde kan zijn binnen de gemeente: voor het bestuur, de raad en de vele beleidsmakers. Veel vakgenoten uit de zaal herkenden de dilemma’s die dat oplevert.

Stop 2: De wereld van de boswachter

Boswachter Frans Kapteijns nam ons mee in zijn bijzondere wereld. Frans ziet de zichtbare resultaten van klimaatverandering elke dag. In zijn klimaatverhaal komt alles samen, want de werelden van klimaat, water, droogte en biodiversiteit horen bij elkaar, je kán ze niet los van elkaar zien. Frans gaf een pleidooi voor méér (verrassende) acties om de bewustwording en het gevoel van urgentie te vergroten. De deelnemers gingen in gesprek over de juiste toon om dit doel te bereiken: een doembeeld schetsen? Of juist hoop en handelingsperspectief bieden? 

Stop 3: De wereld van energie en klimaat

Bij veel organisaties zijn duurzame energie en klimaatadaptatie gescheiden werelden. Maar bij mensen thuis komen deze werelden samen. Zouden deze ‘kokers’ niet beter kunnen samenwerken? Zeven teams gingen actief aan de slag met deze klimaatcasus. De vakkundige jury koos één winnaar op basis van originaliteit, uitvoerbaarheid en integraliteit. Het prijzenpakket werd (circulair) geleverd door de gemeente Oisterwijk, Ons Water en de Hogeschool van Amsterdam. 

Stop 4: De werelden van bewonersparticipatie

Met Niek Mouter van Populytics, Jonneke Stans van EMMA en Bas Koopman van Energieparticipatie.nl gingen we in gesprek over bewonersparticipatie. Zowel op kleine schaal (burgerfora) als op grote schaal (online raadplegingen). Hierin werd snel duidelijk dat er niet één standaard aanpak is, maar dat participatie altijd maatwerk is. Sluit aan bij de lokale behoeften en de waarden van bewoners in een wijk. De vier type waarden die aan bod kwamen zijn: medemenselijke waarden, groene waarden, zelf waarden en geniet waarden. 

Stop 5: Haags Kwartiertje

De belangrijke mijlpalen uit het Haags Kwartiertje: 

  • 23 juni - Informatieblad voor volksvertegenwoordigers ‘Snel wegwijs binnen de RES’
  • 30 juni - Nationaal Plan Energiesyteem (NPE) in ministerraad 
  • 3 juli - Persconferentie over NPE 
  • 6 juli - NP RES foto publicatie + persgesprek
  • 16 september - Open Energiedag – gemeenten kunnen nog meedoen 
  • 1 november - Congres Regionale Energie en Lokale Warmte in Utrecht (tijdens Nationale Klimaatweek)

Het ministerie van BZK zoekt nog deelnemers voor een klankbordgroep over de klimaatcampagne. Mail souad.helly@minbzk.nl voor meer informatie.

Cookie-instellingen