Partijen met kennis en ervaring

 • Energieparticipatie.nl
  Dé leeromgeving voor participatie bij het opwekken van duurzame energie. Helpt gebruikers kennis op te doen over participatie en weloverwogen keuzes te maken bij de inrichting ervan. Ondersteunt met offline diensten zoals de expertpool en helpt te leren van ervaring uit de praktijk en elkaar te vinden voor onderling contact.
 • Participatiecoalitie
  De Participatiecoalitie bestaat uit vijf maatschappelijke organisaties van, voor en door bewoners: HIER, de Natuur en MilieufederatiesEnergie SamenBuurkracht en LSA bewoners. Met hun kennis en ervaring komen goede plannen tot stand waar inwoners bij betrokken zijn en achter staan. Ze weten wat er lokaal speelt en zetten hun netwerk in. 
 • Duurzaam Door
  Brengt partijen bij elkaar om samen te werken en van elkaar te leren. Focus: groene en duurzame economie. Info & inspiratie door succesvolle voorbeeldprojecten, visies op transitie naar duurzaamheid en werkmethodes.
 • Lokale Democratie
  Stelde de "Inspiratiegids Digitale Participatie" samen met tips, best practices en een overzicht van digitale tools die je kan inzetten bij digitale participatieprocessen.
 • Kennisknooppunt Participatie
  Het kennisknooppunt Participatie is een initiatief van de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Je vindt hier snel-studies, onderzoeken, een kennisbank, handreikingen en E-books.

 

Cookie-instellingen